Có những mẫu đơn xin nghỉ phép nào?

Chỉnh sửa lần cuối 4:22 AM, 27/03/2019

Đơn xin nghỉ phép là một giấy tờ được yêu cầu trong bộ hồ sơ xin visa đi nước ngoài du lịch của các đương đơn.

Visana xin gửi tới các bạn những mẫu đơn xin nghỉ phép bằng tiếng Việt và đơn xin nghỉ phép song ngữ sau đây: