Có những mẫu xác nhận công tác nào?

Chỉnh sửa lần cuối 4:33 AM, 01/04/2019

Xác nhận công tác là một trong những giấy tờ quan trọng trong hồ sơ chứng minh công việc khi xin visa đi nước ngoài.

Visana xin cung cấp các mẫu giấy xác nhận công tác tiếng Việt và song ngữ sau đây: