Làm passport không có KT3 như thế nào?

Chỉnh sửa lần cuối 3:38 AM, 01/04/2019

Theo quy định, công dân Việt Nam muốn làm hộ chiếu sẽ cần xuất trình Sổ hộ khẩu của người xin cấp hộ chiếu hoặc Sổ tạm trú dài hạn KT3 đối với trường hợp người làm hộ chiếu là người ngoại tỉnh (Không có hộ khẩu thường trú tại địa phương đó nhưng lại nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu lần đầu tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố nơi đăng ký tạm trú).

Vì vậy, nếu bạn không ở nơi đăng ký thường trú của mình mà không đăng ký tạm trú hay có KT3 tại nơi đó thì sẽ không làm được passport (hộ chiếu).

► Tìm hiểu thêm: Làm hộ chiếu ở đâu?