Bạn gặp khó khăn khi xin Visa Ireland

Cập nhật vào 29/08/2019
Có visa Anh thì có được nhập cảnh vào Ireland không?
Ireland và Vương quốc Anh có các yêu cầu về visa khác nhau nên đương đơn vẫn cần xin visa nếu muốn nhập cảnh vào Ireland dù đã có visa Anh.
Để được tư vấn về thủ tuc và quy trình xin visa Ireland, vui lòng liên hệ 1900 0284.
Visa Ireland có cho phép tôi đi du lịch đến Bắc Ireland không?
Không!
Nếu muốn du lịch đến Bắc Ireland, đương đơn sẽ cần xin visa Anh.
Bắc Ireland bao gồm các quận sau đây: Antrim, Armagh, Derry, Down, Fermanagh và Tyrone.
Để được tư vấn thêm về visa Ireland và visa Anh, vui lòng liên hệ 1900 0284.