Bạn gặp phải khó khăn khi đăng ký Visa Ireland ?

Ireland và Vương quốc Anh có các yêu cầu về visa khác nhau nên đương đơn vẫn cần xin visa nếu muốn nhập cảnh vào Ireland dù đã có visa Anh. Để được tư vấn về thủ tuc và quy trình xin visa Ireland, vui lòng liên hệ 090.2200.454.

Không!
Nếu muốn du lịch đến Bắc Ireland, đương đơn sẽ cần xin visa Anh.
Bắc Ireland bao gồm các quận sau đây: Antrim, Armagh, Derry, Down, Fermanagh và Tyrone.
Để được tư vấn thêm về visa Ireland và visa Anh, vui lòng liên hệ 090.2200.454.

Xem tất cả