Bạn gặp khó khăn khi xin Visa Thụy Sĩ

Cập nhật vào 28/08/2019
Tôi có thể ủy quyền cho người nộp hộ hồ sơ visa Thụy Sĩ được không?
Theo quy định, đương đơn sẽ cần trực tiếp đến nộp hồ sơ xin visa Thụy Sĩ tại Trung tâm tiếp nhận thị thực VFS và làm sinh trắc học. 
Vì vậy, đương đơn không thể ủy quyền mà sẽ cần có mặt trực tiếp nộp hồ sơ.
Tôi có cần đặt lịch hẹn nộp hồ sơ xin visa Thụy Sĩ không?
Có. Đương đơn cần đặt lịch hẹn trước khi lên nộp hồ sơ xin visa Thụy Sĩ tại Trung tâm tiếp nhận thị thực.
Để đặt lịch hẹn nộp hồ sơ visa Thụy Sĩ, bạn vui lòng vào ĐÂY nhé. 
Thời gian nộp hồ sơ visa Thụy Sĩ tại VFS là như thế nào?
Đương đơn có thể nộp hồ sơ xin visa Thụy Sĩ từ 08:30 đến 12:00 và từ 13:00 đến 15:00, từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày nghỉ, lễ, Tết).