Có những mẫu xác nhận thu nhập nào?

Chỉnh sửa lần cuối 7:35 AM, 29/03/2019

Xác nhận thu nhập được coi là một loại giấy tờ cần thiết khi chuẩn bị hồ sơ xin visa đi nước ngoài.

Visana cập nhật các mẫu xác nhận thu nhập tiếng Việt và song ngữ tại đây: