Thẻ tạm trú

Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài, bao gồm thẻ tạm trú lao động, thẻ tạm trú thăm thân, .... Nên nộp hồ sơ 5 ngày trước khi thẻ tạm trú hiện tại hết hạn.

Cập nhật: 28/08/2020

Hướng dẫn thủ tục xin cấp thẻ tạm trú thăm thân

Hồ sơ & Thủ tục làm thẻ tạm trú thăm thân cho vợ/chồng là người nước ngoài, thẻ tạm trú thăm thân cho thân nhân người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, .... Xem ngay tại đây.

Cập nhật: 28/08/2020