Hợp pháp hóa lãnh sự

Danh sách các quốc gia thành viên Công ước LaHay (Apostille) & quốc gia Legalization

1. Danh sách các quốc gia thành viên Công ước LaHay (Quốc gia Apostille) Theo cập nhật số liệu mới nhất từ 18/01/2023, có 120 quốc gia và vùng lãnh thổ đang là thành viên của Công ước LaHay – Công ước Apostille (The Hague Apostille Convention). Nghĩa là...

Cập nhật: 10/01/2023

Apostille là gì? Phân biệt Apostille và Legalization

Hiện nay, khi đề cập đến quá trình hợp pháp hóa lãnh sự một giấy tờ, tài liệu được cấp bởi một quốc gia để sử dụng ở nước ngoài, có rất nhiều thuật ngữ được sử dụng khiến không ít người nhầm lẫn. Các thuật ngữ được sử...

Cập nhật: 30/03/2022

Mẫu Tờ khai hợp pháp hóa lãnh sự mới nhất

Mẫu tờ khai Hợp pháp hóa lãnh sự mới nhất và cách điền tờ khai hợp pháp hóa lãnh sự chi tiết từ VISANA.

Cập nhật: 04/07/2021

Thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự giấy đăng ký kết hôn

Hướng dẫn chi tiết từng bước hợp pháp hóa lãnh sự giấy đăng ký kết hôn cấp tại nước ngoài để sử dụng tại Việt nam và ngược lại

Cập nhật: 12/05/2022

Danh Sách 30 nước và Giấy tờ được Miễn hợp pháp hóa lãnh sự

Cập nhật mới nhất 30 nước miễn hợp pháp hóa lãnh sự và các giấy tờ được miễn hợp pháp hóa lãnh sự cụ thể.

Cập nhật: 10/01/2023

Đăng ký tư vấn

Điền thông tin → nhận BÁO GIÁ  + TƯ VẤN HỒ SƠ + THỦ TỤC A-Z  từ chuyên gia Visana.

Yêu cầu báo giá HPHLS Trung Quốc

Điền thông tin → nhận BÁO GIÁ  + TƯ VẤN HỒ SƠ + THỦ TỤC A-Z  từ chuyên gia Visana

Yêu cầu báo giá HPHLS Malaysia

Điền thông tin → nhận BÁO GIÁ  + TƯ VẤN HỒ SƠ + THỦ TỤC A-Z  từ chuyên gia Visana.

Yêu cầu báo giá Hợp pháp hóa lãnh sự