Cập nhật Virus Corona (COVID-19): Xem ngay Những tác động đến kế hoạch di chuyển quốc tế
+

Mẫu tờ khai Chứng minh nhân dân

Visana | Cập nhật vào 23/04/2019

1. Mẫu tờ khai Chứng minh nhân dân CMND02

Mẫu tờ khai Chứng minh nhân dân mới nhất được ban hành kèm theo thông tư 05/2014/TT-BCA. Đây là mẫu cho người dùng kê khai thông tin cá nhân khi đi làm chứng minh nhân dân mới 12 số hoặc cấp đổi hoặc cấp lại chứng minh nhân dân.

► Tải về miễn phí

Mẫu tờ khai Chứng minh nhân dân CMND02 (bản Word)

Mẫu tờ khai Chứng minh nhân dân CMND02 (bản PDF)

2. Lưu ý khi điền tờ khai Chứng minh nhân dân CMND02

Công dân Việt Nam vui lòng điền đầy đủ và chính xác các thông tin được yêu cầu trong Tờ khai Chứng minh nhân dân. Tuy nhiên, cần lưu ý một số điểm sau.

  • Mục 1, 2: Điền chữ IN HOA. Ví dụ: TRẦN ĐỨC A
  • Mục 7, 8: Ghi địa chỉ Phường/Xã – Quận/Huyện – Tỉnh/Thành phố
  • Mục 9: Ghi địa chỉ thường trú chính xác như trên Hộ khẩu
  • Mục 14, 15: Ghi đầy đủ họ và tên bố mẹ. Nếu bố mẹ đã mất thì ghi rõ nội dung.