Giấy phép lao động

Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho giáo viên nước ngoài

Trọn bộ hướng dẫn thủ tục, hồ sơ xin Giấy phép lao động cho giáo viên nước ngoài tại Việt Nam, thời gian xét duyệt, mẹo xin nhanh chóng và hiệu quả.

Cập nhật: 28/08/2020

Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho nhà quản lý, giám đốc điều hành

Nhà quản lý là ai? Nhà quản lý nào thuộc diện được cấp giấy phép lao động cho nhà quản lý? Hồ sơ và thủ tục cần thực hiện? Xem ngay tại đây.

Cập nhật: 28/08/2020

Hướng dẫn Thủ tục Gia hạn/Cấp lại giấy phép lao động

Hướng dẫn chi tiết từng bước gia hạn giấy phép lao động hết hạn, cấp lại giấy phép lao động bị mất cho người nước ngoài tại Việt Nam. Điều kiện cần và đủ.

Cập nhật: 27/10/2020

Thủ tục xin Miễn giấy phép lao động Việt Nam cho người nước ngoài

Có tới 20 đối tượng người nước ngoài thuộc diện được miễn giấy phép lao động Việt Nam. Vậy đó là ai, hồ sơ & thủ tục xin miễn giấy phép lao động cụ thể là gì? Cùng tìm hiểu tại đây.

Cập nhật: 28/08/2020