Hướng dẫn Thủ tục Gia hạn giấy phép lao động

hanhpham | Cập nhật vào 25/08/2021

Người lao động nước ngoài có giấy phép lao động sắp hết hạn cần tiến hành gia hạn giấy phép lao động. Đây là một thủ tục bắt buộc để đảm bảo người lao động tiếp tục được làm việc hợp pháp tại Việt Nam và được pháp luật Việt Nam bảo vệ liên quan đến công việc.

Vậy:

 • Gia hạn giấy phép lao động được quy định như thế nào?
 • Điều kiện gia hạn giấy phép lao động là gì?
 • Hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động gồm những giấy tờ gì?
 • Thủ tục gia hạn giấy phép lao động gồm những bước nào?
 • Thời hạn giấy phép lao động được gia hạn là bao lâu?

Hãy cùng VISANA tìm hiểu ngay trong bài viết này.

Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt nam - VISANA
Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt nam

1. Quy định về gia hạn giấy phép lao động

Trước đây, gia hạn giấy phép lao động được quy định trong Bộ luật lao động số 10/2012/QH13Nghị định 11/2016/NĐ-CP.

Nhưng, từ khi áp dụng Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và Nghị định số 152/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/02/2021, thì việc gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài hoàn toàn chịu sự điều chỉnh của 2 văn bản pháp luật này, trong đó quy định:

 • Theo điều 152 Bộ luật lao động số 45/2019/QH14, giấy phép lao động có thời hạn tối đa 02 năm và chỉ được gia hạn 01 lần với thời hạn tối đa là 02 năm.
 • Còn theo Điều 16 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP thì thời điểm để gia hạn giấy phép lao động là khi giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.

Với các quy định về gia hạn giấy phép lao động nêu trên, thì sau khi đã gia hạn 01 lần, nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động nêu trong giấy phép lao động, tại vị trí và chức danh công việc tương ứng, thì phải tiến hành xin cấp mới giấy phép lao động, chứ không được tiếp tục gia hạn.

Ngoài ra, cả người lao động và người sử dụng lao động nước ngoài đều cần chú ý đến thời hạn giấy phép lao động của mình để đảm bảo gia hạn giấy phép lao động kịp thời.

2. Điều kiện gia hạn giấy phép lao động

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP, để xin gia hạn giấy phép lao động, người sử dụng lao động phải đảm bảo 3 điều kiện dưới đây:

 • Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.
 • Có văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài do Bộ lao động, Thương binh, và Xã hội hoặc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cấp tỉnh nơi người nước ngoài làm việc cấp.
 • Có giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung ghi trên giấy phép lao động đã được cấp (vị trí, chức danh, địa chỉ làm việc …)

Sau khi thỏa mãn các điều kiện này, người sử dụng lao động sẽ tiến hành chuẩn bị hồ sơ theo checklist bên dưới và thực hiện thủ tục xin gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền.

Nếu quý khách cần tư vấn về hồ sơ gia hạn giấy phép lao động, hãy liên hệ ngay với VISANA theo hotline 0968.354.027.

3. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động

Bộ hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài đơn giản hơn nhiều so với hồ sơ xin cấp mới giấy phép lao động. Bộ hồ sơ này bao gồm các giấy tờ sau:

 • Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động theo Mẫu số 11/PLI.
 • 02 ảnh màu 4*6 cm, nền trắng, chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • Bản gốc hoặc bản sao y công chứng Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp.
 • Bản gốc hoặc bản sao y công chứng Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
 • Bản sao y công chứng hộ chiếu còn giá trị.
 • Bản gốc/sao y công chứng Giấy khám sức khỏe nếu khám tại Việt Nam, hoặc Giấy khám sức khỏe hợp pháp hóa lãnh sự, dịch thuật công chứng ra tiếng Việt nếu khám tại nước ngoài, không quá 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • Giấy tờ chứng minh người nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp. Giấy tờ này sẽ là bản gốc hoặc bản sao y công chứng nếu cấp tại Việt Nam, hoặc bản hợp pháp hóa lãnh sự, dịch thuật công chứng ra tiếng Việt nếu cấp tại nước ngoài trừ khi thuộc trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự.

4. Thủ tục gia hạn giấy phép lao động

Để gia hạn giấy phép lao động, người sử dụng lao động cần thực hiện các bước sau:

Bước 1. Xin phê duyệt nhu cầu sử dụng lao động với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố

 • Trước tiên, người sử dụng lao động sẽ tải Văn bản giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài theo mẫu 02/PLI, điền đầy đủ thông tin và ký tên đóng dấu.
 • Sau đó, ít nhất 30 ngày trước ngày giấy phép lao động hiện tại hết hạn, người sử dụng lao động sẽ nộp văn bản giải trình này lên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố nơi người lao động nước ngoài làm việc.
 • Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo yêu cầu, người sử dụng lao động sẽ nhận được Công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài theo mẫu 03/PLI.
 • Trong trường hợp không được chấp thuận, người sử dụng lao động cũng sẽ nhận được văn bản trả lời nêu rõ lý do vì sao bị từ chối phê duyệt.

Bước 2. Xin gia hạn giấy phép lao động

 • Để thực hiện bước 2 trong quy trình gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài, chủ sử dụng lao động cần chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ nêu tại mục Hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động.
 • Sau đó, người sử dụng lao động sẽ phải nộp bộ hồ sơ này lên Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động để xin gia hạn. Việc này cần được thực hiện ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn.
 • Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ, ngườ sử dụng lao động sẽ nhận được giấy phép lao động được gia hạn.
 • Trong trường hợp không được gia hạn, người sử dụng lao động cũng sẽ nhận được văn bản trả lời nêu rõ lý do bị từ chối gia hạn giấy phép lao động.

5. Thời hạn giấy phép lao động được gia hạn

Thời hạn của giấy phép lao động được gia hạn cũng giống với thời hạn của giấy phép lao động cấp mới. Thời hạn tối đa của giấy phép lao động được gia hạn là 02 năm. Thời hạn giấy phép lao động được gia hạn thực tế phụ thuộc vào:

 • Thời hạn nêu tỏng hợp đồng lao động dự kiến ký kết giữa người lao động và người sử dụng lao động.
 • Thời hạn bên nước ngoài cử lao động nước ngoài sang Việt Nam làm việc.
 • Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và đối tác nước ngoài.
 • Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và đối tác nước ngoài.
 • Thời hạn trong văn bản nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ.
 • Thời hạn nêu trong giấy phép hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
 • Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại.
 • Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.
 • Thời hạn trong văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài (nếu cần theo quy định của pháp luật).

Trên đây là toàn bộ thông tin về quy định, điều kiện, hồ sơ và thủ tục xin gia hạn giấy phép lao động sắp hết hạn cho người nước ngoài tại Việt Nam. Nếu quý khách có bất kỳ khó khăn nào, hãy liên hệ với dịch vụ gia hạn giấy phép lao động của VISANA để được giải đáp.

Đăng ký Dịch công chứng hồ sơ xin visa [vnb_country]

Đăng ký Tư vấn 1-1 xin Visa [vnb_country]

Đăng ký Bảo hiểm du lịch quốc tế

Đăng ký Dịch vụ Chứng minh tài chính

Đăng ký Tư vấn xin visa [vnb_country]

Đăng ký tư vấn

Điền thông tin → nhận BÁO GIÁ  + TƯ VẤN HỒ SƠ + THỦ TỤC A-Z  từ chuyên gia Visana.

Đăng ký Tư vấn xin Visa Pháp

Yêu cầu báo giá HPHLS Trung Quốc

Điền thông tin → nhận BÁO GIÁ  + TƯ VẤN HỒ SƠ + THỦ TỤC A-Z  từ chuyên gia Visana

Yêu cầu báo giá HPHLS Malaysia

Điền thông tin → nhận BÁO GIÁ  + TƯ VẤN HỒ SƠ + THỦ TỤC A-Z  từ chuyên gia Visana.

Yêu cầu báo giá Hợp pháp hóa lãnh sự