Hướng dẫn Thủ tục Gia hạn/Cấp lại giấy phép lao động

hanhpham | Cập nhật vào 27/10/2020

Giấy phép lao động đối với lao động nước ngoài tại Việt Nam có vai trò rất quan trọng, bởi vì đó là cơ sở pháp lý chứng minh người lao động đang làm việc hợp pháp tại Việt Nam.

Người lao động làm việc tại Việt Nam khi giấy phép lao động đã hết hạn hoặc người sử dụng lao động tiếp tục sử dụng lao động khi giấy phép lao động đã hết hạn mà không tiến hành thủ tục gia hạn giấy phép lao động (hay còn gọi là cấp lại giấy phép lao động) sẽ bị phạt tương tự như việc người lao động không có giấy phép lao động.

Do đó, trong bài viết này, VISANA sẽ cung cấp cho các bạn tất cả các thông tin về việc gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài, trong đó có:

1. Đối tượng được cấp lại giấy phép lao động

Đối tượng được gia hạn / cấp lại giấy phép lao động
Đối tượng được gia hạn / cấp lại giấy phép lao động

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 11/2016/NĐ-CP của Chính phủ, các đối tượng sau đây được phép xin cấp lại giấy phép lao động:

 • Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trong giấy phép lao động, trừ thay đổi chức danh công việc hoặc chủ sử dụng lao động;
 • Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.

2. Điều kiện cấp lại giấy phép lao động

Để được gia hạn/cấp lại giấy phép lao động khi hết hạn, người lao động nước ngoài phải đảm bảo các điều kiện sau:

 • Có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật,
 • Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc,
 • Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật,
 • Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài,
 • Vị trí công việc và người sử dụng lao động không thay đổi so với giấy phép lao động sắp hết hạn,

3. Thủ tục cấp lại giấy phép lao động

Dưới đây là 2 quy trình cấp lại/gia hạn giấy phép lao động dành cho đối tượng bị mất giấy phép lao động và đối tượng có giấy phép lao động sắp hết hạn.

3.1 Thủ tục gia hạn giấy phép lao động hết hạn

Thủ tục gia hạn Giấy phép lao động hết hạn

Để gia hạn giấy phép lao động khi hết hạn, người sử dụng lao động cần thực hiện các bước sau:

1. Xin phê duyệt nhu cầu sử dụng lao động với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố

Trước ít nhất 30 ngày trước ngày hết hạn của giấy phép lao động hiện tại, người sử dụng lao động cần chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau để nộp lên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, …:

 • Công văn đăng ký nhu cầu tuyển dụng soạn thảo theo mẫu số 02 Ban hành kèm theo Thông tư 18/2018/TT-BLĐTBXH.
 • Giấy giới thiệu/giấy ủy quyền nếu người nộp không phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Hình thức nộp:

 • Tại bộ phận 1 cửa của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, …

Sau 15 ngày làm việc, doanh nghiệp sẽ nhận được chấp thuận này.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ gia hạn giấy phép lao động

Hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động dưới đây:

 • Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Mẫu số 07);
 • 02 ảnh màu 4cm x 6cm chụp không quá 6 tháng, phông nền trắng, thẳng mặt, đầu để trần, không đeo kính màu;
 • Bản gốc Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày;
 • Bản sao công chứng Hộ chiếu của người nước ngoài;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định;
 • Văn bản chấp thuận về việc sử dụng người lao động nước ngoài xin tại bước 1.

Người lao động sẽ tải mẫu số 07, điền thông tin và người đại diện của người sử dụng lao động sẽ ký tên đóng dấu.

Số lượng hồ sơ cần chuẩn bị: 01 bộ

Bước 3. Nộp hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động

Trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn , người sử dụng lao động mang hồ sơ tới Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động trước đó cho người lao động để nộp hồ sơ.

Bước 4. Nhận kết quả gia hạn giấy phép lao động

Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cấp lại giấy phép lao động.

Trường hợp không cấp lại phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Trên đây là toàn bộ thông tin về hồ sơ và thủ tục xin gia hạn giấy phép lao động sắp hết hạn cho người nước ngoài tại Việt Nam. Nếu quý khách có bất kỳ khó khăn nào, hãy liên hệ với VISANA để được giải đáp.

Cần tư vấn gia hạn Giấy phép lao động?

Liên hệ ngay với VISANA

1900 0284

3.2 Thủ tục cấp lại giấy phép lao động bị mất

Thủ tục cấp lại Giấy phép lao động bị mất
Thủ tục cấp lại Giấy phép lao động bị mất

Dưới đây là quy trình để xin cấp lại giấy phép lao động bị mất cho người nước ngoài tại Việt Nam:

Bước 1: Người lao động thông báo tới người sử dụng lao động

Sau khi người lao động nước ngoài phát hiện giấy phép lao động bị mất thì người lao động có trách nhiệm xin xác nhận của cơ quan Công an cấp xã của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của pháp luật, và báo cáo tới người sử dụng lao động.

Bước 2: Người sử dụng lao động chuẩn bị hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động

Sau khi nhận được thông báo về việc mất giấy phép lao động của người lao động nước ngoài cũng như xác nhận của cơ quan Công an cấp xã của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của pháp luật, người sử dụng lao động nước ngoài sẽ chuẩn bị bộ hồ sơ sau:

 • Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Mẫu số 07);
 • 02 ảnh màu 4cm x 6cm chụp không quá 6 tháng, phông nền trắng, thẳng mặt, đầu để trần, không đeo kính màu;
 • Xác nhận của Cơ quan Công an hoặc cơ quan có thẩm quyền đã nêu mà người lao động cung cấp;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định;

Bước 3. Nộp hồ sơ xin cấp lại giấy phép lao động

Người sử dụng lao động nộp hồ sơ tới Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động trước đó cho người lao động.

Bước 4: Nhận giấy phép lao động cấp lại

Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội cấp lại giấy phép lao động.

4. Thời hạn của Giấy phép lao động được cấp lại

Có 2 trường hợp được cấp lại giấy phép lao động, nên thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại cũng khác nhau, cụ thể như sau:

 • Giấy phép lao động được cấp lại khi Giấy phép lao động còn thời hạn bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung được phép cấp lại giấy phép lao động, có thời hạn bằng thời hạn còn lại của giấy phép lao động bị mất, hỏng hoặc thay đổi nội dung.
 • Giấy phép lao động được cấp lại khi sắp hết hạn có thời hạn bằng thời hạn của hợp đồng lao động, … nhưng không quá 02 năm.

Câu hỏi liên quan

Chuyển đổi giấy phép lao động khi chuyển công ty nhưng cùng vị trí công việc?

Hỏi: Công ty tôi có người nước ngoài đang có giấy phép lao động vẫn còn hiệu lực. Nhưng muốn chuyển sang làm công ty khác cùng chức vụ thì các bước xin giấy phép lao động vẫn giống như xin mới luôn, hay gia hạn giấy phép lao động hiện tại?

Trả lời:
Theo quy định tại Khoản 8(a) Điều 10 Nghị định 11/2016/NĐ-CP có quy định rõ: a) Đối với người lao động nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà làm việc cho người sử dụng lao động khác ở cùng vị trí công việc ghi trong giấy phép lao động theo quy định của pháp luật thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động gồm giấy tờ quy định tại các Khoản 1, 5, 6 và 7 Điều này và giấy phép lao động hoặc bản sao chứng thực giấy phép lao động đã được cấp.
Như vậy, trong trường hợp này, công ty mới vẫn cần xin cấp mới giấy phép lao động như bình thường, nhưng hồ sơ sẽ đơn giản hơn.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn gia hạn/cấp lại giấy phép lao động cho lao động nước ngoài tại Việt Nam. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ, quý khách vui lòng liên hệ với VISANA theo số điện thoại 1900 0284 hoặc email [email protected], hoặc để lại thông tin bên dưới và chuyên viên của VISANA sẽ liên hệ lại ngay.