Làm hộ chiếu ở đâu?

Chỉnh sửa lần cuối 3:27 AM, 29/03/2019

Nơi nhận đơn xin cấp hộ chiếu cho công dân Việt Nam:

  • Bộ phận tiếp nhận hồ sơ xin hộ chiếu Phòng Quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố nơi người xin cấp hộ chiếu có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú.
  • Thời gian tiếp nhận đơn xin cấp hộ chiếu: Từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày nghỉ lễ)

Nơi nhận kết quả xin cấp hộ chiếu:

  • Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố công an tỉnh, thành phố nơi người xin cấp hộ chiếu có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú.
  • Thời gian trả hộ chiếu: Từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày nghỉ lễ)

► Xem thêm thông tin hướng dẫn chi tiết làm hộ chiếu tại Hà Nội, làm hộ chiếu tại TP. Hồ Chí Minh, làm hộ chiếu cho trẻ em để có thể chuẩn bị hồ sơ và lệ phí khi xin hộ chiếu.