Cập nhật Virus Corona (COVID-19): Xem ngay Những tác động đến kế hoạch di chuyển quốc tế
+

Tổng hợp mẫu đơn xin nghỉ phép

Visana | Cập nhật vào 22/04/2019

Mẫu đơn xin nghỉ phép được dùng trong các công ty nhà nước, công ty liên doanh hay các doanh nghiệp nước ngoài; hoặc trong các trường hợp đương đơn muốn nộp hồ sơ xin visa

Visana cung cấp tổng hợp mẫu đơn xin nghỉ phép tiếng Việt, tiếng Anh và song ngữ Anh – Việt, cập nhật 2019 như sau.

1. Mẫu đơn xin nghỉ phép 01

► Tải về miễn phí

Mẫu đơn xin nghỉ phép 01 (bản Word)

Mẫu đơn xin nghỉ phép 01 (bản PDF)

2. Mẫu đơn xin nghỉ phép 02

► Tải về miễn phí

Mẫu đơn xin nghỉ phép 02 (bản Word)

Mẫu đơn xin nghỉ phép 02 (bản PDF)

3. Mẫu đơn xin nghỉ phép 03

► Tải về miễn phí

Mẫu đơn xin nghỉ phép 03 (bản Word)

Mẫu đơn xin nghỉ phép 03 (bản PDF)

4. Mẫu đơn xin nghỉ phép 04

► Tải về miễn phí

Mẫu đơn xin nghỉ phép 04 (bản Word)

Mẫu đơn xin nghỉ phép 04 (bản PDF)

5. Mẫu đơn xin nghỉ phép 05

► Tải về miễn phí

Mẫu đơn xin nghỉ phép 05 (bản Word)

Mẫu đơn xin nghỉ phép 05 (bản PDF)

6. Mẫu đơn xin nghỉ phép 06

► Tải về miễn phí

Mẫu đơn xin nghỉ phép 06 (bản Word)

Mẫu đơn xin nghỉ phép 06 (bản PDF)

7. Mẫu đơn xin nghỉ phép tiếng Anh 01

► Tải về miễn phí

Mẫu đơn xin nghỉ phép tiếng Anh 01 (bản Word)

Mẫu đơn xin nghỉ phép tiếng Anh 01 (bản PDF)

8. Mẫu đơn xin nghỉ phép tiếng Anh 02

► Tải về miễn phí

Mẫu đơn xin nghỉ phép tiếng Anh 02 (bản Word)

Mẫu đơn xin nghỉ phép tiếng Anh 02 (bản PDF)

9. Mẫu đơn xin nghỉ phép tiếng Anh 03

► Tải về miễn phí

Mẫu đơn xin nghỉ phép tiếng Anh 03 (bản Word)

Mẫu đơn xin nghỉ phép tiếng Anh 03 (bản PDF)

10. Mẫu đơn xin nghỉ phép song ngữ

► Tải về miễn phí

Mẫu đơn xin nghỉ phép song ngữ (bản Word)

Mẫu đơn xin nghỉ phép song ngữ (bản PDF)