Đại Sứ Quán Ả Rập Xê Út tại Việt Nam

Ảnh banner

Đại Sứ Quán Ả Rập Xê Út tại Hà Nội

Địa chỉ:
Tầng 20, Lotte Center Hanoi, 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại:
842437264373
Fax:
842437264374
Cập nhật