Đại sứ quán Việt Nam tại Cu-Ba

Ảnh banner

Đại sứ quán Việt Nam tại Cu-Ba

Địa chỉ:
5ta Ave. esq. a 18, Miramar, Playa, La Habana, Cuba.
Điện thoại:
(+53-7) 2041501
Fax:
(+53-7) 2041041
Cập nhật

Trong số nhiều dịch vụ mà Đại Sứ Quán Việt Nam đang cung cấp, thì cấp visa Việt Nam cho người nước ngoài tại Cu Ba là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Công dân và cư dân Cu Ba có thể tìm hiểu thêm về xin visa Việt Nam tại https://www.vietnam-visa.com/guide/cuba/