Cập nhật Virus Corona (COVID-19): Xem ngay Những tác động đến kế hoạch di chuyển quốc tế
+

Đại sứ quán Việt Nam tại Cu-Ba

Ảnh banner

Đại sứ quán Việt Nam tại Cu-Ba

Địa chỉ:
5ta Ave. esq. a 18, Miramar, Playa, La Habana, Cuba.
Điện thoại:
(+53-7) 2041501
Fax:
(+53-7) 2041041
Cập nhật