Đại Sứ Quán Việt Nam tại Mông Cổ

Ảnh banner

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Ulanbator

Địa chỉ:
Enkhtaivny Urgun Chuluu – 47, Ulanbator, Mông Cổ
Điện thoại:
(976-11) 458917
Fax:
(976-11) 458923
Cập nhật

Thời gian làm việc của Đại Sứ Quán Việt Nam tại Mông Cổ:

  • từ 8:30 đến 12:00 và từ 14:00 đến 16:00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu

Giờ tiếp khách Phòng Lãnh Sự:

  • từ 9:00 đến 12:00 và từ 14:00 đến 17:30 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu

Trong số nhiều dịch vụ mà Đại Sứ Quán Việt Nam đang cung cấp, thì cấp visa Việt Nam cho người nước ngoài tại Mông Cổ là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Công dân và cư dân Mông Cổ có thể tìm hiểu thêm về xin visa Việt Nam tại https://www.vietnam-visa.com/guide/mongolia/

Đăng ký tư vấn

Điền thông tin → nhận BÁO GIÁ  + TƯ VẤN HỒ SƠ + THỦ TỤC A-Z  từ chuyên gia Visana.

Yêu cầu báo giá HPHLS Trung Quốc

Điền thông tin → nhận BÁO GIÁ  + TƯ VẤN HỒ SƠ + THỦ TỤC A-Z  từ chuyên gia Visana

Yêu cầu báo giá HPHLS Malaysia

Điền thông tin → nhận BÁO GIÁ  + TƯ VẤN HỒ SƠ + THỦ TỤC A-Z  từ chuyên gia Visana.

Yêu cầu báo giá Hợp pháp hóa lãnh sự