Cập nhật Virus Corona (COVID-19): Xem ngay Những tác động đến kế hoạch di chuyển quốc tế
+

Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela

Ảnh banner

Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela

Địa chỉ:
9NA Transversal, Entre 6TA Y 7MA Avenidas, Quinta Las Mercedes, Altamira, Chacao 1060-025 D.F, Caracas, Venezuela
Điện thoại:
+58 212 6357402
Fax:
+58 212 2647324
Cập nhật