Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia

Ảnh banner

Đại sứ quán Việt Nam tại Slovakia

Địa chỉ:
Dunajska 15, 81108 Bratislava, Slovakia
Điện thoại:
+421 2 5245 4263
Fax:
+421 2 5245 4273
Cập nhật