Cập nhật Virus Corona (COVID-19): Xem ngay Những tác động đến kế hoạch di chuyển quốc tế
+

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp

Ảnh banner

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp

Địa chỉ:
20 Diamandidou Stress, 154 52 P.Psychico, Athens, Hy Lạp
Điện thoại:
+30.2106128733
Fax:
+30.2106128734
Cập nhật