Đại Sứ Quán Ấn Độ tại Việt Nam

Ảnh banner

Đại Sứ Quán Ấn Độ tại Hà Nội

Địa chỉ:
Số 58-60 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:
84-24-36330536
Fax:
84-4-38244998
Cập nhật

Tổng lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại Hồ Chí Minh

Địa chỉ:
Villa số 40, khu biệt thự An Phú, Thảo Điền, quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại:
84-28-37442400
Fax:
84-28 3744 2405/6110
Cập nhật