Đại Sứ Quán Argentina tại Việt Nam

Ảnh banner

Đại Sứ Quán Argentina tại Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ:
Tầng 4, Sentinel Place, 41A Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại:
(84) 24 3831 5262
Fax:
(84) 24 3831 5577
Cập nhật