Cập nhật Virus Corona (COVID-19): Xem ngay Những tác động đến kế hoạch di chuyển quốc tế
+

Đại Sứ Quán Armenia tại Việt Nam

Ảnh banner

Đại Sứ Quán Armenia tại Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ:
Số 679, 73 D5C Vườn Đào, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại:
84 24-37585228
Fax:
84 24-37585229
Cập nhật