Đại Sứ Quán Azerbaijan tại Việt Nam

Ảnh banner

Đại Sứ Quán Azerbaijan tại Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ:
6A Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:
(+84) 243 737 90 11/ 12
Fax:
(+84) 243 737 90 13
Cập nhật