Đại Sứ Quán Belarus tại Việt Nam

Ảnh banner

Đại Sứ Quán Belarus tại Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ:
66 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:
(84 24) 37 19 29 74
Fax:
(84 24) 3719 71 25
Cập nhật