Đại Sứ Quán Brazil tại Việt Nam

Ảnh banner

Đại Sứ Quán Brazil tại Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ:
14 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại:
(84 24) 3843 2544
Fax:
(84 24) 3843 2542
Cập nhật