Đại Sứ Quán Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập tại Việt Nam

Ảnh banner

Đại Sứ Quán Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập tại Việt Nam

Địa chỉ:
Số 20, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:
+84 24-37264545
Fax:
024-37262020
Cập nhật