Đại Sứ Quán Chile tại Việt Nam

Ảnh banner

Đại Sứ Quán Chile tại Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ:
Tòa nhà C8-D8, số 14 Thụy Khuê, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:
84-24-39351147/39351148
Fax:
84-24-38430762
Cập nhật