Đại Sứ Quán Colombia tại Việt Nam

Ảnh banner

Đại Sứ Quán Colombia tại Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ:
Tầng 14, Tòa Cornerstone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại:
+84 24 393 65318
Fax:
+84 24 393 65319
Cập nhật