Đại Sứ Quán Đông Timor tại Việt Nam

Ảnh banner

Đại Sứ Quán Đông Timor tại Hà Nội

Địa chỉ:
Số 51 Nguyễn Du, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:
024-62782972
Fax:
024-62782973
Cập nhật