Đại Sứ Quán Haiti tại Việt Nam

Ảnh banner

Đại Sứ Quán Haiti tại Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ:
44/4 Vạn Bảo, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:
024 7107 8888
Cập nhật