Đại Sứ Quán Hy Lạp tại Việt Nam

Ảnh banner

Đại Sứ Quán Hy Lạp tại Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ:
27-29 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:
84- 24-37152254/37152263
Fax:
84-24-37152253
Cập nhật

Đăng ký tư vấn

Điền thông tin → nhận BÁO GIÁ  + TƯ VẤN HỒ SƠ + THỦ TỤC A-Z  từ chuyên gia Visana.

Yêu cầu báo giá HPHLS Trung Quốc

Điền thông tin → nhận BÁO GIÁ  + TƯ VẤN HỒ SƠ + THỦ TỤC A-Z  từ chuyên gia Visana

Yêu cầu báo giá HPHLS Malaysia

Điền thông tin → nhận BÁO GIÁ  + TƯ VẤN HỒ SƠ + THỦ TỤC A-Z  từ chuyên gia Visana.

Yêu cầu báo giá Hợp pháp hóa lãnh sự