Cập nhật Virus Corona (COVID-19): Xem ngay Những tác động đến kế hoạch di chuyển quốc tế
+

Đại Sứ Quán Iran tại Việt Nam

Ảnh banner

Đại Sứ Quán Iran tại Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ:
54 Trần Phú, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:
024 3823 2068
Fax:
024 8823 2120
Cập nhật