Cập nhật Virus Corona (COVID-19): Xem ngay Những tác động đến kế hoạch di chuyển quốc tế
+

Đại Sứ Quán Kazakhstan tại Việt Nam

Ảnh banner

Đại Sứ Quán Kazakhstan tại Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ:
Villa 51, 10 Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:
(+84) 24 3718 0777
Fax:
(+84) 24 3718 6777
Cập nhật