Đại Sứ Quán Kazakhstan tại Việt Nam

Ảnh banner

Đại Sứ Quán Kazakhstan tại Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ:
Villa 51, 10 Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:
(+84) 24 3718 0777
Fax:
(+84) 24 3718 6777
Cập nhật

Đăng ký tư vấn

Điền thông tin → nhận BÁO GIÁ  + TƯ VẤN HỒ SƠ + THỦ TỤC A-Z  từ chuyên gia Visana.

Yêu cầu báo giá HPHLS Trung Quốc

Điền thông tin → nhận BÁO GIÁ  + TƯ VẤN HỒ SƠ + THỦ TỤC A-Z  từ chuyên gia Visana

Yêu cầu báo giá HPHLS Malaysia

Điền thông tin → nhận BÁO GIÁ  + TƯ VẤN HỒ SƠ + THỦ TỤC A-Z  từ chuyên gia Visana.

Yêu cầu báo giá Hợp pháp hóa lãnh sự