Đại Sứ Quán Kuwait tại Việt Nam

Ảnh banner

Đại Sứ Quán Kuwait tại Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ:
Số 10 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:
84-24-38489955/66/77
Fax:
84-24-38489988
Cập nhật

Tổng Lãnh Sự Kuwait tại Hồ Chí Minh

Địa chỉ:
24 Phùng Khắc Khoan, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại:
84-28-38270555
Fax:
84-28-38270111
Cập nhật