Đại Sứ Quán Libya tại Việt Nam

Ảnh banner

Đại Sứ Quán Libya tại Việt Nam

Địa chỉ:
A3 Vạn Phúc, Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:
024-38453379
Fax:
024-38454977
Cập nhật