Cập nhật Virus Corona (COVID-19): Xem ngay Những tác động đến kế hoạch di chuyển quốc tế
+

Đại Sứ Quán Mexico tại Việt Nam

Ảnh banner

Đại Sứ Quán Mexico tại Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ:
Tầng 11, số 14 Thụy Khuê, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:
84-24-38470948
Fax:
84-24-38470949
Cập nhật