Đại Sứ Quán Mông Cổ tại Việt Nam

Ảnh banner

Đại Sứ Quán Mông Cổ tại Hà Nội

Địa chỉ:
Khu Ngoại giao đoàn số 6, Vạn Phúc, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:
024-38453009
Fax:
024-38454954
Cập nhật

Tổng Lãnh Sự Quán Mông Cổ tại Hồ Chí Minh

Địa chỉ:
84 Đường Thích Minh Nguyệt, Quận Tân Bình
Điện thoại:
028 3 997 0691/ 3 997 0692
Fax:
028 3 997 0537
Cập nhật