Đại Sứ Quán Mozambique tại Việt Nam

Ảnh banner

Đại Sứ Quán Mozambique tại Việt Nam

Địa chỉ:
305-308 tòa A2 Khu ngoại giao Vạn Phúc, 298 Kim Mã, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:
024-62684888
Fax:
024-62694999
Cập nhật