Cập nhật Virus Corona (COVID-19): Xem ngay Những tác động đến kế hoạch di chuyển quốc tế
+

Đại Sứ Quán Nigeria tại Việt Nam

Ảnh banner

Đại Sứ Quán Nigeria tại Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ:
Villa 44/1 phố Vạn Bảo, Khu Ngoại Giao Vạn Phúc, Hà Nội
Điện thoại:
+84-24-37263610 / 11
Fax:
+84-24-37263615
Cập nhật