Cập nhật Virus Corona (COVID-19): Xem ngay Những tác động đến kế hoạch di chuyển quốc tế
+

Đại Sứ Quán Oman tại Việt Nam

Ảnh banner

Đại Sứ Quán Oman tại Việt Nam

Địa chỉ:
74 Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại:
024-37592700/37592701
Fax:
024-37536666
Cập nhật