Cập nhật Virus Corona (COVID-19): Xem ngay Những tác động đến kế hoạch di chuyển quốc tế
+

Đại Sứ Quán Palestine tại Việt Nam

Ảnh banner

Đại Sứ Quán Palestine tại Việt Nam

Địa chỉ:
Phòng 201, E4B Khu Ngoại giao đoàn Trung Tự, Số 6 Đặng Văn Ngữ, Hà Nội
Điện thoại:
84 24 38524013
Fax:
84 24 35739149
Cập nhật