Đại Sứ Quán Panama tại Việt Nam

Ảnh banner

Đại Sứ Quán Panama tại Việt Nam

Địa chỉ:
Tầng 9, phòng 9-04, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:
(+84) 24-3936-5213
Fax:
(+84) 24-3936-5443
Cập nhật

Tổng Lãnh Sự Quán Panama tại Hồ Chí Minh

Địa chỉ:
7A Lê Thánh Tôn, Q.1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:
(+84) 28 3825 0334
Fax:
(+84) 28 3823 6447
Cập nhật