Cập nhật Virus Corona (COVID-19): Xem ngay Những tác động đến kế hoạch di chuyển quốc tế
+

Đại Sứ Quán Peru tại Việt Nam

Ảnh banner

Đại Sứ Quán Peru tại Việt Nam

Địa chỉ:
Tầng 14, Tòa nhà CornerStone Building, 16 Phan Chu Trinh, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:
+84-24-3936 3082
Fax:
+84-24-3936 3081
Cập nhật