Cập nhật Virus Corona (COVID-19): Xem ngay Những tác động đến kế hoạch di chuyển quốc tế
+

Đại Sứ Quán Qatar tại Việt Nam

Ảnh banner

Đại Sứ Quán Qatar tại Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ:
43 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:
+84 24 394 30222
Fax:
+84 24 394 40148
Cập nhật