Đại Sứ Quán Romania tại Việt Nam

Ảnh banner

Đại Sứ Quán Romania tại Việt Nam

Địa chỉ:
5 Lê Hồng Phong, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:
84-243-8452014
Fax:
84-243-8430922
Cập nhật