Đại Sứ Quán Singapore tại Việt Nam

Ảnh banner

Đại Sứ Quán Singapore tại Việt Nam

Địa chỉ:
41-43 Trần Phú, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại:
+84 24 3823 3965
Fax:
+84 24 3848 9178
Cập nhật