Đại Sứ Quán Slovakia tại Việt Nam

Ảnh banner

Đại Sứ Quán Slovakia tại Việt Nam

Địa chỉ:
12 Bà Huyện Thanh Quan, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:
+84 24 3734 7601
Fax:
+84 24-37347603
Cập nhật