Đại Sứ Quán Slovakia tại Việt Nam

Ảnh banner

Đại Sứ Quán Slovakia tại Việt Nam

Địa chỉ:
12 Bà Huyện Thanh Quan, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:
+84 24 3734 7601
Fax:
+84 24-37347603
Cập nhật

Đăng ký tư vấn

Điền thông tin → nhận BÁO GIÁ  + TƯ VẤN HỒ SƠ + THỦ TỤC A-Z  từ chuyên gia Visana.

Yêu cầu báo giá HPHLS Trung Quốc

Điền thông tin → nhận BÁO GIÁ  + TƯ VẤN HỒ SƠ + THỦ TỤC A-Z  từ chuyên gia Visana

Yêu cầu báo giá HPHLS Malaysia

Điền thông tin → nhận BÁO GIÁ  + TƯ VẤN HỒ SƠ + THỦ TỤC A-Z  từ chuyên gia Visana.

Yêu cầu báo giá Hợp pháp hóa lãnh sự