Đại Sứ Quán Sri Lanka tại Việt Nam

Ảnh banner

Đại Sứ Quán Sri Lanka tại Việt Nam

Địa chỉ:
55B Trần Phú, Điện Bàn, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại:
+84 24 3734 1894
Fax:
+84 24 37341897
Cập nhật