Đại Sứ Quán Ukraina tại Việt Nam

Ảnh banner

Đại Sứ Quán Ukraina tại Việt Nam

Địa chỉ:
6 Lê Hồng Phong, Điện Bàn, Ba Đình, Điện Bàn Ba Đình Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:
+84 24 3734 4492
Fax:
+84 24-37344497
Cập nhật