Đại Sứ Quán Uruguay tại Việt Nam

Ảnh banner

Đại Sứ Quán Uruguay tại Việt Nam

Địa chỉ:
Vietnam, 407 Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại:
+84 24 3718 8047
Fax:
+84 24 37188049
Cập nhật